“BİR” Olmak

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın yüzyıllardır taşıdığı çok önemli bir genetik kodu var. Bu kodun temeli,bu coğrafyadaki her kökten, her kökenden, her … More