Atayanlar- Atananlar

Devlet, sürekliliği olan hizmet ve yönetim organizasyonudur. Yapısı çok kolay değişmez gibi görünse de karar vericilerin uygulamalardaki müdahaleleri yapıyı olumlu … More

Taksim’i tasarlamak

İBB Taksim kentsel tasarım yarışmasını 02.03. 2020 tarihli ilanla başlattı. Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar Salacak Meydan düzenlemeleri, Haliç kıyı düzenlemesi ve … More

Kanal değil Şehr-i İstanbul

Gerçeklikten tümüyle kopmuş bir iktidarın yarattığı sorunları çözmeye çalışmaktan yorulmuş bir ülkenin yurttaşlarıyız. Uzunca bir zamandır dillendirilen yeni bir sorun … More

“BİR” Olmak

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın yüzyıllardır taşıdığı çok önemli bir genetik kodu var. Bu kodun temeli,bu coğrafyadaki her kökten, her kökenden, her … More