Yayın Kurulu

İskender ÖZTURANLI, Genel Yayın Yönetmeni

Mehmet KAZANCIOĞLU

Attila CANDEMİR

Uğur TUNÇAY