Uluslar ötesi bir siyasi hareket: DiEM25

Milliyetçiliğin yükseldiği, otoriter rejimlerin yükselişte olduğu bir siyasi atmosferde yaklaşan iklim kriziyle tüm dünyada tek tek ulusal çözümler yaratmanın mümkün olmadığı aşikâr.

Tek başına kurtuluş yok. Mücadelenin topyekûn örülmesi gerekli. Avrupa Birliği’nin dağılmakta olduğuna inanan ve sorunların çözülmesine dair inançlarının azaldığını gören, farklı kültürler, siyasi partiler ve ideolojilerden insanlar bir araya gelerek daha iyi bir toplum ve dünya hayaliyle 9 Şubat 2016 tarihinde Avrupa için Demokrasi Hareketi 2025’i (Democracy in Europe Movement 2025; DiEM25) kurdular.

DiEM25, demokratların sınır aşırı birPan-Avrupa hareketidir. İnsanlıktan hoşlanmama (misanthropy), yabancı düşmanlığı ve zehirli(toxic) milliyetçiliğin yükseldiğini bir dünya da bu yaşananlar durdurulmazsa, 1930’lara dönmek çok uzak ihtimal değil. AB’nin bütün Avrupalılar için, refahın paylaşıldığı bir barış ve dayanışma alanı olmasını hedeflenmektedir. Avrupa Birliği parçalanmadan önce hızla harekete geçilmesi gerektiğinin altı çizilmekte, küreselleşmiş bir dünyada çözümün, sadece Avrupa’yla mümkün olmadığı, ancak yine de daha iyiye dönüştürülmüş ve demokratikleşmiş bir Avrupa’yla ilk adımın atılması gerektiği önerilmektedir.

DiEM25 Spontan Kolektifler (DSCs)

DiEM25’in Spontan Kolektifleri, kendi kendini yönetme ve kooperatif fikrini ve uygulamalarını, İskoç Aydınlanması’nın “kendiliğinden düzen” kavramıyla ve Rick Falkvinge’nin “oğul-sürü kavramını”(swarmwise) birleştirerek kurgulanmış bir yapıdır. DSC’ler, DiEM25 hareketinin kendi kendini organize edenen küçük birimini oluşturuyor. DiEM25’in hedefleri ve manifesto prensiplerini kabul eden minimum beş DiEM25 üyesi, bir araya gelerek bir DSC oluşturabilir. Coğrafi yakınlık temelinde kurulan yerel DSC’ler ve  üyelerinin Avrupa’daki aynı politika alanındaki ortak çıkarlarına dayanan tematik DSC’ler şeklinde iki farklı birim öngörülmüştür.  Tematik DSC’ler ayrıca coğrafi olarak spesifik olabilir. Örneğin, Portekiz eğitim sistemiyle ilgili üyeleri içeren bir tematik DSC veya iklim değişikliği konularına odaklanma gibi aynı kapsamda olan pan-Avrupalı tematik DSCde ​​olabilir.

DiEM25’in Anadolu toprağına düşmesi

DiEM25’in yolculuğu, İsmail Gönen’in Köln’de 8-10 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen DiEM25 Academy toplantısına katılıp Kolektif Koordinasyonu(CC) desteğiyle Türkiye’deki üyelere ulaşması için 14 Şubat 2019’da bir e-posta göndermesiyle başladı. DiEM25’e farklı zamanlarda dijital mecrada üye olan ve birbirini tanımayan birkaç DiEM25 ağdaşı, İsmail Gönen’in çağrısına cevap vererek Çanakkale’den Akın Baran ve İstanbul’dan V. Metin Bayrak, İsmail Gönen ile Şubat 2019’da Opus Noesis’in ev sahipliğinde bir araya geldiler. Türkiye inisiyatifi için başlangıçta iletişim altyapısını oluşturacak WhatsApp ve e-posta grupları kuruldu. DiEM25’in resmi sitesinde Türkçe yer almadığından ilk etapta başta manifesto olmak üzere Türkçe içeriklerin yer aldığı www.diem25tr.org web sitesi, teknik anlamda İzmir’deki Diemer Murat Olgun ve içerik anlamında pek çok ağdaşın katkısıyla yayına girdi. Ardından, ilgili Türkçe içeriklerin DiEM25 resmi sitesine taşınmasıyla site kapatıldı ve diem25.org sayfasına Türkçe seçeneği eklendi. Şimdilik az sayıda olan Türkçe içerikler her geçen gün zenginleşmektedir.İnternet sayfasının tamamen Türkçeleştirilmesi, gönüllü katkılarla daha da kolaylaşıp hızlanacağını umuyoruz.

DiEM25 delegasyonu İstanbul’da

2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da eşzamanlı gerçekleştirilen 38. Tüyap Kitap Fuarı ile 29. Artist Sanat Fuarı’nda kurumsal katılımcı olarak bulunduk. Danae  Stratau’nun ve İmre Azam’ın videoları eşliğinde DiEM25’i kavram kolajıyla anlattık. Özellikle gençlerle kurduğumuz diyalog heyecanlandırdı ve umudumuzu güçlendirdi.


Ardından 15-16 Aralık 2019 tarihlerinde DiEM25’in eş-kurucularından ve Yunanistan’daki MeRA25 partisinin liderlerinden YanisVaroufakis, MeRA25 ve DiEM25 delegasyonunun katılımıyla  İstanbul’da bir dizi organizasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Varoufakis Boğaziçi ve Kadir Has Üniversitesi’nde halka açık söyleşi ve sunumlar yaptı. 16 Aralık’ta da Cezayir Toplantı Salonunda akademisyenler, gazeteciler, meslek odaları temsilcileri, hak savunucuları ve DiEM25 Türkiye ağdaşları ile basına kapalı bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

DiEM25’in siyasi gündemi

Şeffaflık…Hem örgütlenme aşamasında hem de yerel yönetimlerden Avrupa çapında hükümetler oluşturma yolunda şeffaflık DiEM25’in olmazsa olmazlarındandır.

Mülteciler ve Göç…Avrupa Birliği şu anda göç akışını azaltmak için Türkiye, Sudan ve Libya gibi ülkelerle işbirliği yapıyor. Ülkelerin insan hakları ihlallerine varan uygulamaları göçmenleri daha tehlikeli yollar izlemeye teşvik ediyor.Sınırlar örerek göç meselesi çözülemez. Mültecilerle ve göçmenlerle çalışan uluslararası kuruluşların işbirliğiyle, göçün kaynağı olan ülkelerdeki göçe sebep olan sorunları ortadan kaldırmak gerekmektedir.

Emek…DiEM25, emek-sermaye çelişkisine emek cephesinden bakan, istihdam sorununda iyi işlerin garanti edilmesi ve gelir dağılımındaki dengesizliğin giderilmesi, Avrupa’da yaşayan herkese Avrupa vatandaşlığı ve temel gelir sağlanması gibi kapsamlı bir emek programı sunmaktadır.

Yeşil Yeni Düzen… Avrupa’nın ekonomisini rasyonelleştirmekiçin kapsamlı bir dönüşüm programıdır.Avrupa’nın ekolojik geçişine her yıl 500 milyar avro yatırım yapan bir yeşil ekonomi programı sayesinde yenilenebilir enerji sistemlerinin inşası ve Avrupa’da yeni bir ulaşım modelininkurulumu sağlanacaktır.

Bir Avrupa Anayasası… Avrupa halklarına, yeni bir demokratik anayasa geliştirmek üzere bir araya gelmesine çağrıda bulunulmaktadır.  Şu anda AB, seçilmemiş diplomatlar ve bakanlar tarafından hazırlanan bir dizi anlaşmalar ile yönetiliyor. DiEM25, uzun vadede Avrupa düzleminde demokratik bir anayasanın yazılması ve bu süreci sağlayacak bir Anayasa Meclisi kurulması talebinde bulunmaktadır.

Teknolojik Egemenlik… Teknoloji ve yeniliğin tüm insanlığın faydasına demokratikleşmesi ve yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. Ayrıca teknolojinin şeffaflık için bir araç olarak kullanılmasını önermektedir.

Kültür Vizyonu… Avrupa’da eski sömürgelerden yağmalanan tüm eserlerin orijinal yerlerine iade edilmesi talep edilmekte, eserlerin Avrupa’da kaldığı durumlarda izleyicilere sömürge mirası net olarak anlamaları sağlanacak çerçevelemelerin yapılması planlanmaktadır. Avrupalılar ortak bir tarihi paylaşıyor; eğitim sisteminde ortak tarihi anmak ve bununla ilgili içerikler geliştirilmesi benimsenmiştir.

İlerici Enternasyonel (Progressive International)

Zenginler daha da zenginleşmeye devam ederken, dünyanın dört bir yanında ücretleri artmadan giderek daha uzun saatler çalışmaya mahkûm edilen insanlar çocuklarının geleceği için korkuyorlar. Otoriter liderler ise, kapitalistlerin ekonomik çıkarları doğrultusunda, toplumları birbirine düşman eden günah keçileri yaratıyorlar. 2018 yılı sonunda Yanis Varoufakis ve Bernie Sanders birlikte, eşitsizliği, sömürüyü, ayrımcılığı ve çevresel bozulmayı sona erdirmek için mücadele eden kişilerin birlikte hareket edeceği İlerici Enternasyonal cephenin kurulacağını duyurdular. Yerkürenin ve çocuklarımızın geleceği için, dünyanın dört bir yanındaki ilericilerini hep birlikte mücadeleye çağırıyorlar.

İsmail Gönen, Anıl Aba; Diem25 İstanbul1 dsc Kolektifi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir