Toplumcu Düşünce Enstitüsü Ortak Çalışma KATILIM ÇAĞRISI:

CHP Tüzük Kurultayı Değerlendirme ve Öneri Notları/Hazırlık Çalışması

Cumhuriyet Halk Partisi’nin geçtiğimiz yıl gerçekleştirilen 38. Olağan Genel Kurultayı önümüzdeki dönemle ilgili olarak güçlü bir “değişim” iradesi ortaya koymuş ve bu doğrultuda Parti Tüzüğünün yenilenmesi de hedeflenmiştir.  Yetkili organların aldığı kararla 4-8 Eylül 2024 günlerinde bir Tüzük Kurultayı gerçekleştirilerek Parti’nin 2. yüzyıldaki çalışmalarının örgütsel yapılanması ve işleyişinin yeniden şekillendirilmesine ilişkin bir takvim de belirlenmiş bulunmaktadır.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü bu süreçte mevcut Tüzük metni üzerinden bazı yenilikler, farklı kabuller ve uygulamalara ilişkin kapsamlı bir “Öneri Notu” hazırlanması amacı ile bir çalışma başlatmıştır.  Kurum bünyesinde yapılacak olan bu çalışma aynı zamanda CHP kamuoyu, sivil toplum kesimleri ve akademiye de açık olarak kurgulanmıştır.  Böylece geniş tabanlı bir platformda oluşacak olan katkılarla çalışmanın zenginleşmesi; katılımcıların farklı önerileri ve düşüncelerinin de süreç içinde kayda alınması ve ses bulması hedeflenmiştir. 

Bu amaçla toplumcudusunceenstitusu.org adresindeki kurumsal sitesinde CHP-Tüzük başlığı ile proje özelinde bir bölüm açılmıştır.  Bu bölümde katılımcıların/tartışmacıların yazılı olarak iletecekleri notlar, yazarının da gerekli izni vermesi koşulu ile, kamuoyuna açık olarak yayınlanacaktır.  Daha sonra bu notlar Kurum bünyesindeki çalışma ile harmanlanarak bir “taslak” metin oluşturulacaktır.  Yapılacak son değerlendirme çalışmalarını takiben Enstitü’nün Tüzük ile ilgili öneri ve düşünceleri Parti’ye Tüzük Kurultayı öncesinde Enstitü’nün “Öneri Notu” olarak iletilecektir.

Bu çalışmanın Enstitü bünyesindeki koordiasyonu Sayın Mehmet DURAKOĞLU tarafından yürütülecek olup, tartışmacılar/katılımcılar tarafından hazırlanacak olan yazılı metinler kendisinin mehmet.durakoglu@toplumcudusunceenstitusu.org kurumsal e-posta adresine iletilebilecektir.  

Hazırlanan metinlerin doğrudan konuya ilişkin net öneriler içermesi ve geçerli olduğu durumlarda mevcut tüzük metninin hangi bölümü ile ilişki olduğuna dair atıfta bulunulması okuma ve değerlendirme kolaylığı açısından yararlı olacaktır.  Ayrıca bazı temel konularda makale düzeninde haırlanacak olan metinlerin de, yazarının talebi ve onayı ile, Enstitü’nün toplumcudusunce.com yayın platformunda yayınlanacaktır.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü olarak büyük önem verdiğimiz bu çalışmaya tüm ilgili kesimlerin katılımlarını bekliyor, geniş bir tabandan gelen önerilerle zenginlik kazanacak olan bu çalışmanın ülkemizde daha aydınlık ve mutlu yarınlara giden yolda değerli bir katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz.

Nebil İLSEVEN, Yön.Kur.Bşk.

Toplumcu Düşünce Enstitüsü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.