İttifak

İttifak kelimesinin, Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan tanımına bakarsak, birinci anlamının, anlaşma, uyuşma, bağlaşma; ikinci anlamının, oy birliği olduğunu görebiliriz. … More

“BİR” Olmak

İçinde bulunduğumuz coğrafyanın yüzyıllardır taşıdığı çok önemli bir genetik kodu var. Bu kodun temeli,bu coğrafyadaki her kökten, her kökenden, her … More