İslam Toplumsal Bir Harekettir

İslam, ortaya çıktığı zamandaki sosyal koşullar çerçevesinde yahut diğer bir ifadeyle toplumsal açıdan değerlendirilip yorumlandığında görülecektir ki, her şeyden önce…