Taksim’i tasarlamak

İBB Taksim kentsel tasarım yarışmasını 02.03. 2020 tarihli ilanla başlattı. Kadıköy, Bakırköy, Üsküdar Salacak Meydan düzenlemeleri, Haliç kıyı düzenlemesi ve…

Sol Popülizm, Duygular ve Yeni Düzen

Alternatifsizlik ve içinde bulunulan krizden çıkışsızlık hissinin Türkiye’ye has olduğu düşünülmemeli.  Türkiye’nin bir yönetim krizi içinde  olduğunu vurgulayanlara aynı tartışmanın…

Kim çözecek?

AKP İktidarın yarattığı tahribatları; parlamentonun işlevsiz bir hale gelmesini, otoriterleşmenin artmasını, ekonominin iflasını, yolsuzlukların tavan yapmasını yaşarken, pandemi hayatımıza girdi.…