Hesap…

MALİYET HESABI, HESAP YAPMAK, HESAP VERMEK, YANLIŞ HESAP, HESABI BİLMEMEMEK, HESABI KARIŞTIRMAK, HESAPSIZ HESAP…..

HESAP, Gelirden Maliyetleri çıkartıp, karı, yani ekonomik faaliyetten elde edilen rakamı bulmak ve tekrar gerekli yatırım veya yaşam standartlarını koruma faaliyetleri içinde bulunmak için yapılan işlem olarak tanımlanabilir.

Bu işlem dizininde en karmaşık ve hassas olan, doğru hesaplanması en güç olan kalem “Maliyet hesabıdır.” Maliyet hesabı yaptığınız işe göre 36 kalem veya 36.000 kalemden oluşabilir. Bu kalemlerin doğru hesaplanamaması riski her işletme ve ekonomik yapı için vardır.  İşletmenin yarattığı nakdi, işlem karı zannettiğinden batan bir çok şirket ve ekonomik yapı vardır.  İşin gerçek dinamiklerine hakim olanlar, işlemlerin maliyet hesabını doğru hesaplayanlardır.

İşi bilmeyenler, üslendikleri zararın farkına varamayıp, yapamadıkları hesabı iflas ederek öderler.  Bu bedel kendi paraları ve birikimleri ile karşılandığında, sonuçlardan olumsuz etkilenecek olanlar kendileri, aileleri ve yakın çevreleri ile sınırlı kalacaktır. Maliyet hesabını hakkıyla yapamadıkları halde lüks ve şatafat içinde yaşayan idareciler ve sınırsız kaynağa sahip olduğunu düşünen iktidar ise,  yanlış tercihler ve sınırsız ziyan ile ülkeyi ekonomik buhrana sevk ederler.

Hesap işi, kendini başka alanlarda da gösterir; mesela: hesaplamadan kurgulanan dış politika,  hesaplamadan kavga tohumları ekmek, hesaplamadan dini kullanmak, hesaplamadan ticaret yapabileceğin ülkeler ile kavgalı olmak, hesaplamadan dürtülerin ile hareket etmek, hesaplamadan tek adam olmak, hesaplamadan basın ve ifade özgürlüklerine kısıtlamak, hesaplamadan Anayasal demokratik kurum, kuruluş, süreç ve kuraları askıya alarak yönetmek gibi hesap işleri de vardır ve bir gün tüm bu hesaplardan hesap vermek zorunda kalınabileceğini hesap etmeden, yanlış hesap yapmak, “maliyet hesabını” bilmemektir.

Maliyet hesabını yapamadan ayakta kalan hiçbir yapı tarihte görülmemiştir.  Maliyet hesabını yapamazsan, haddini bilemezsin; maliyet hesabını yapamazsan elindekini koruyamazsın, maliyet hesabını bilmezsen evini, aileni, vatanını koruyamazsın.

Hem iş adamı hem siyasetçi rolüne girenler, masanın hem alıcı, hem de satıcı tarafında bulunup tüm sektörü ve sektörleri arz talebi kontrol ederek, dünyanın en akıllı iş adamı zevki ile egolarını ve komplekslerini bir müddetliğine doyurabilseler de, eğitimsiz ve hesapsız  ego ve komplekslerini hiçbir  zaman doyuramayacaklarını hesaplayamazlar.  Hesap denetimi, etkin Sayıştay denetimi, hesap uzmanları raporu yok ise, özel hesapları ile devlet hesaplarını birbirlerine karıştırmanın büyük hesapsızlık olacağını hesaplayamazlar.

Hesabın bir de zaman boyutu vardır ki,  hesabın zaman boyutunu bilmeyenler orta veya büyük ölçekli hiçbir ekonomik yapının maliyet hesabını yapamazlar.  Kredi kullananlar veya borç alanlar hesabın zaman boyutunu yani paranın zaman değeri üzerinden oluşan fırsat maliyetini hesaplayamazlar.

Hesapsızlığın, ziyan’ın, şatafatın en büyük dürtüsü egodur.  Kontrolsüz Egonun sebebi  eğitimsizlik ve onun getirdiği kompleksli davranış biçimleridir.

Mehmet Kazancıoglu 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.